Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,ενέκρινε  την διακήρυξη του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωση οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της…

Π.Ε. Ιωαννίνων – Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων», προϋπολογισμού 115.0

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!