Το θέμα των προβλημάτων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τις Τράπεζες έθεσε ο Σταύρος Καλογιάννης στον κ. Ζαββό, Υφυπουργό Οικονομικών αρμόδιο για το Χρηματοπιστωτικό σύστημα, στο πλαίσιο της συζήτησης που έγινε χθες στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, με θέμα την ανανέωση της θητείας του κ. Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Ειδικότερα, ο Σταύρος Καλογιάννης επεσήμανε στον αρμόδιο Υφυπουργό και στον Διοικητή της ΤτΕ ότι σήμερα, για να…
χρηματοδοτηθεί μία επιχείρηση από Τράπεζα, πέρα από τις απαιτήσεις που ζητάει η Τράπεζα (προσημειώσεις, κατάθεση μετρητών, εμφάνιση στην Τράπεζα του ΦΠΑ της επένδυσης και πολλά άλλα), οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε ποσό διπλάσιο του ζητούμενου δανείου, απαιτείται και η προσκόμιση πενήντα έξι (56) δικαιολογητικών πάσης φύσεως! Επιπλέον, η Τράπεζα δεν αναγνωρίζει την ψηφιακή υπογραφή του δανειζόμενου, αλλά απαιτεί να υπογράφεται από αυτόν και να σφραγίζεται κάθε σελίδα της δανειακής σύμβασης και μάλιστα σε πέντε αντίγραφα! «Σήμερα, όλοι χαιρόμαστε για την προώθηση της ψηφιακής πολιτικής και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Ενώ η πανδημία του Covid-19 λειτούργησε ως καταλύτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, δεν είναι δυνατόν οι Τράπεζες, και μάλιστα οι συστημικές, να παραμένουν προσκολλημένες σε λογικές και πρακτικές περασμένων δεκαετιών», ανέφερε ο Σταύρος Καλογιάννης. Τόσο ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Ζαββός όσο και ο κ. Στουρνάρας δήλωσαν ότι θα διερευνήσουν το θέμα του αριθμού των δικαιολογητικών που απαιτούν οι Τράπεζες σε κάθε δανειακή σύμβαση. Για την ψηφιακή υπογραφή από τις Τράπεζες, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι αυτή θα γίνει αποδεκτή σε πολύ σύντομο διάστημα, τονίζοντας ότι η καθυστέρηση οφείλεται στη νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος (anti-money laundering). Η Τράπεζα της Ελλάδος προωθεί το “digital onboarding” για να υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής και των συμβάσεων, χωρίς να παραβιάζεται η νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!