Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με τους υπόλοιπους
Βουλευτές της ΚΟ του Κινήματος Αλλαγής κατέθεσαν Ερώτηση προς τους αρμόδιους
Υπουργούς, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με
την κατανομή πόρων στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) 2021-2027.
Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι η απαξίωση του πρωτογενή τομέα μετά την απουσία
ουσιαστικών κυβερνητικών μέτρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19,
επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά και με την… κατανομή των πόρων του Εθνικού
Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) που αφορούν στην περίοδο 2021-2027.
Υπογραμμίζουν ότι καμία πρόνοια δεν υπάρχει για τον αγροδιατροφικό τομέα από τους
αναπτυξιακούς πόρους του Ε.Π.Α., γεγονός που αποτυπώνεται στα οικονομικά μεγέθη, αφού
από τα 6,85 δισ. ευρώ, που πρόκειται να διοχετευτούν στην ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της
περιόδου 2021-2027, μόλις τα 28 εκατομμύρια έχουν ως αποδέκτη το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Για τους λόγους αυτούς, και με δεδομένο ότι ο τομέας αγροτικής ανάπτυξης είναι από
τους πιο δυναμικούς τομείς στην χώρα και επίσης τα τελευταία χρόνια αγρότες και
κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πλήθος προβλημάτων, που επιβαρύνθηκαν περισσότερο με την
πανδημία και την ελάχιστη βοήθεια από την Κυβέρνηση, καλούν τους αρμόδιους Υπουργούς
να τους ενημερώσουν για τις προθέσεις και τις ενέργειές τους, ώστε να υπάρξει πραγματική
στήριξη του τομέα αγροτικής ανάπτυξης με επιπλέον πόρους και κατάλληλη στόχευση μέσω
του Ε.Π.Α., με αλλαγή της υφιστάμενης κατανομής των πόρων, αφού ουσιαστικά αυτή η
κατανομή θέτει εκτός στήριξης τον αγροτικό τομέα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!