Ρύθμιση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την αξιοκρατική επιλογή των επικεφαλής γραφείων φύλαξης και των αρχιφυλάκων στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία της χώρας υπερψηφίστηκε στη Βουλή, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων…
και άλλες διατάξεις».
Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι οι επικεφαλής των γραφείων φύλαξης και οι αρχιφύλακες δεν συνιστούν θέσεις ευθύνης και ως εκ τούτου στην περίπτωσή τους δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο υπαλληλικός κώδικας, το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στην καθιέρωση μιας διαφανούς διαδικασίας για την επιλογή τους με αντικειμενικά κριτήρια.
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται για πρώτη φορά η αξιοκρατία στον κρίσιμο τομέα του συντονισμού και της οργάνωσης της φύλαξης των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!