Κύμα ανατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες πυροδοτεί η αύξηση του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ από το 11% στο 13%, που ισχύει από την 1-1-2011.Παράλληλα οι επιβαρύνσεις θα είναι αναδρομικές, για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2011, αλλά η απόδειξη εκδόθηκε ή θα εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου και μετά και αφορά κυρίως σε λογαριασμούς ΔΕΗ.Μειώθηκε αντίστοιχα ο ΦΠΑ που αναλογεί στα φάρμακα, στις υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχειακά καταλύματα και στα παιδικά βιβλία, καθώς μεταφέρονται στο χαμηλό συντελεστή 6,5%, από το 11% που ήταν μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2010.Από την αναπροσαρμογή του χαμηλού συντελεστή το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά να εισπράξει περίπου 1 δισ. ευρώ, αλλά λόγω της ύφεσης και της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας, το καθαρό αποτέλεσμα για τον κρατικό προϋπολογισμό θα είναι 350 εκατ. ευρώ. ειδικότερα ο στόχος για το ΦΠΑ κατά το 2011, είναι η είσπραξη ποσού ύψους 18.030 εκατ. ευρώ, από 17.680 που εκτιμάται ότι εισπράχθηκε το 2010, αύξηση 2%.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!