Άνοιξε σήμερα από το Δήμο Ιωαννιτών, ο διάλογος, στο πλαίσιο της Επιτροπής Διαβούλευσης για το πρόγραμμα της νέας προγραμματικής περιόδου.Η συζήτηση θα επαναληφθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες προκειμένου να καλύψει όλες τις πτυχές του νέου σχεδιασμού.Πρόθεση του Δήμου, όπως τόνισε ο Δήμαρχος, είναι να συνδιαμορφωθεί μία συνολική πρόταση η οποία θα δώσει τη δυνατότητα να χτίσουμε την ταυτότητα της πόλης.Για να καθιερωθεί η πόλη ως κέντρο απαιτούνται συγκεκριμένες και στοχοθετημένες προτεραιότητες που θα υλοποιηθούν βήμα βήμα,από τους κοινοτικούς πόρους που θα εισρεύσουν στο πλαίσιο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης.«Η ταυτότητα της πόλης δεν χτίζεται αποσπασματικά αλλά με σωστό σχεδιασμό και έργα υποδομής. Με σχεδιασμό μακροπρόθεσμο που υλοποιείται με συνέπεια», υπογράμμισε ο
Δήμαρχος.Η Επιτροπή Διαβούλευσης, προς την κατεύθυνση αυτή, μπορεί να συμβάλλει με ιδέες και προτάσεις. Προτάσεις που μπορούν στη συνέχεια να επεξεργαστούν και να συνδυαστούν με τα έργα του Δήμου. Το ΣΕΣ άλλωστε, όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Μασσαλάς δεν θα χρηματοδοτεί μεμονωμένα έργα αλλά ολοκληρωμένα πακέτα που θα περιλαμβάνουν πολλές δράσεις.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!