Η  ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ α.ε.β.ε. η οποία εκπροσωπεί ορισμένα από τα κορυφαία Brands στο χώρο του Αυτοκινήτου και των Μοτοσυκλετών – Μοτοποδηλάτων – ATV/UTV, επιθυμεί να προσλάβει για την περαιτέρω  στελέχωση του καταστήματός της στα Ιωάννινα: …

    1. ΤΜΗΜΑ ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΑΣ
        1.1. Φανοποιούς
        1.2. Βαφείς

    2. ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
        2.1. Πωλητές ανταλλακτικών

    3. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
        3.1. Μηχανικούς αυτοκινήτων με εμπειρία
        3.2. Μηχανικούς μοτοσυκλετών / μοτοποδηλάτων

ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:
[email protected]
Τηλέφωνο Επικοινωνίας  Θεόφιλος Τσιέπας 26510 85205 (185)

Αναλυτικά:

    1. ΤΜΗΜΑ ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΑΣ
        1.1. Φανοποιοί / Βαφείς
    • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
    • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

    2. ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
2.1 Πωλητές ανταλλακτικών
Αρμοδιότητες ενδεικτικά: Ανάπτυξη πωλήσεων και επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων, Δημιουργία παραγγελιών και επίβλεψη της όλης διαδικασίας μέχρι τη πώληση και την ολοκλήρωση της. Παραγγελίες/Παραλαβές ανταλλακτικών. Διαχείριση διαδικασιών αποθήκευσης (καταγραφή, οργάνωση, διεκπεραίωση)

Απαραίτητα Προσόντα:
    • Προϋπηρεσία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
    • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
    • Ενθουσιασμός για τον κλάδο του αυτοκινήτου
    •  Επικοινωνιακός, συνεργάσιμος και οργανωτικός
    • Δέσμευση για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου
    • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
    • Κουλτούρα επίτευξης στόχων

    3. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
        3.1. Μηχανικοί αυτοκινήτων με εμπειρία
Αρμοδιότητες ενδεικτικά: Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση μηχανικών μερών και συγκροτημάτων, επισκευή οχημάτων και συγκροτημάτων αυτών, συντήρηση οχημάτων, καθαριότητες χώρων.

Απαραίτητα προσόντα:
    • Πτυχίο Μηχανοτεχνίτη.
    •  Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
    • Ικανότητα συνεργασίας
    • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
    • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

        3.2.  Μηχανικοί μοτοσυκλετών / μοτοποδηλάτων
Αρμοδιότητες ενδεικτικά: Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση μηχανικών μερών και συγκροτημάτων, συντήρηση οχημάτων, καθαριότητες χώρων.
Απαραίτητα προσόντα:
    • Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση
    • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,
    • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
    • Ικανότητα συνεργασίας

Προσφέρονται:
            ▪ Απασχόληση σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία με σύγχρονη δομή
            ▪ Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
            ▪  Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογική εξέλιξης
            ▪ Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής και σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: [email protected]Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!