Στην αποδοχή δωρεάς χωρίς ανταλλάγματα για τη σύνταξη της μελέτης με τίτλο “Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Πάργας – Περιοχή Τουρκοπάζαρου” από εταιρία σύνταξης τουριστικών επιχειρήσεων προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πάργας.
Συγκεκριμένα στο Δήμο Πάργας θα παραδοθούν:
Αρχιτεκτονική μελέτη η οποία θα περιλαμβάνει τις προτάσεις του μελετητή για ολοκληρωμένα τμήματα δρόμων-πλατειών, μελέτη ηλεκτροφωτισμού και…
πλήρη τεύχη δημοπράτησης.
Κατά τη σύνταξη της μελέτης θα ληφθούν υπόψη από τους μελετητές , τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής (περιοχή φυσικού κάλους, ιστορικός τόπος) καθώς και η διαμορφωμένη φυσική κατάσταση όπως υψόμετρα κλπ.
Η τελική προς έγκριση μελέτη θα έχει λάβει τις αναγκαίες, άδειες, εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, ενώ επιβλέπουσα υπηρεσία της υπό εκπόνησης μελέτης θα είναι η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Πάργας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!