Ένα τέλος σε μία μαθητική συνήθεια ετών, την καταστροφή και το κάψιμο βιβλίων από κάποιους μαθητές με τη λήξη κάθε σχολικής χρονιάς, επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Παιδείας.Μέσω ενός εθελοντικού προγράμματος επαναχρησιμοποίησης των σχολικών βιβλίων, το υπουργείο Παιδείας στέλνει μήνυμα στους μαθητές λέγοντάς τους: «Αντί να καταστρέφετε τα βιβλία, προσφέρετέ τα στους επόμενους, μαζί με ένα σημείωμά σας».Σε εγκύκλιο που εστάλη στα σχολεία, προβλέπεται για πρώτη φορά και ηθική επιβράβευση των µαθητών και των σχολείων που θα συγκεντρώσουν στο τέλος της χρονιάς τα περισσότερα βιβλία σε καλή κατάσταση.Σκοπός του Υπουργείου Παιδείας είναι, κυρίως, η εξοικονόµηση κονδυλίων, καθώς κάθε χρόνο τυπώνονται περίπου 25% περισσότερα βιβλία από τον αριθµό των µαθητών, ενώ έχει υπολογιστεί ότι ακόµα και ποσοστό της τάξης του 10% αν µπορούσε να εξοικονοµηθεί, θα απέφερε όφελος 2-3 εκατ. ευρώ.Παράλληλα, στόχος είναι η εδραίωση του σεβασµού για το σχολικό βιβλίο και η ανάπτυξη αίσθησης ευθύνης στη διαχείριση ενός δηµόσιου αγαθού.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!