Με στόχο την έξοδο της χώρας από την πολλαπλή κρίση και την «αναμόρφωση κράτους και του πολιτικού συστήματος, κυρίως με γνώμονα το χτύπημα του μαύρου χρήματος και την αντιμετώπιση της τάσης απαξίωσης των πολιτικών και της πολιτικής» ταυτόχρονα, ο υπουργός Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιάννης Ραγκούσης, ανακοίνωσε την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, που θα ρυθμίζει εφεξής τα οικονομικά των κομμάτων και το «πόθεν έσχες» των πολιτικών.Ειδικότερα, ο κ. Ραγκούσης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, έδωσε μία πρώτη εικόνα για τους στόχους τους εγχειρήματος, ενώ κατέστησε σαφές ότι όσες τομές δρομολογηθούν, θα γίνουν ύστερα από παρατεταμένη διαβούλευση με όλα τα κόμματα.Ο υπουργός έκανε γνωστό ότι θα βελτιωθεί ριζικά ο έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών, προκειμένου αυτός να καταστεί απόλυτα ανεξάρτητος, ενώ θα αναβαθμιστεί και θα αλλάξει η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, με απώτερο σκοπό να αποτελείται κατά βάση από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς.Οι διοικητικές κυρώσεις, εξάλλου, σε βάρος των κομμάτων των υποψηφίων και τρίτων θα είναι πιο αυστηρές, ενώ θα αλλάξουν και οι προϋποθέσεις της διαδικασίας της συνακόλουθης έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα.Ο τρόπος ελέγχου του «πόθεν έσχες» των πολιτικών από την Επιτροπή Ελέγχου, θα αλλάξει, ώστε ο έλεγχος αυτός από τη νέα Επιτροπή να είναι καθολικός και να δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίζεται η πηγή προέλευσης κάθε περιουσιακού στοιχείου, που έχει αποκτηθεί, και με έλεγχο κάθε μεταβολής. Για τις αλλαγές αυτές θα αξιοποιηθούν οι σχετικές προτάσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!