Η ανεξάρτητη δημοτική παράταξη για τη Πρέβεζα, με υποψήφιο Δήμαρχο τονΜιλτιάδη Κλάπα πραγματοποίησε την πρώτη της συνάντηση στα γραφεία της επί της οδού Λ. Ειρήνης 27 (2ος όροφος).Συζήτησε την προγραμματική της διακήρυξη καθώς και τους βασικούς άξονες
του προγράμματος που θα καταθέσει στους συμπολίτες μας.Με πνεύμα σύμπνοιας και ομοφωνίας άνθρωποι προερχόμενοι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους αλλά με κοινές ανησυχίες για το μέλλον του Δήμου μας συνυπέγραψαν:
► Τον ανεξάρτητο χαρακτήρα της δημοτικής παράταξης
► Την αναγκαιότητα να συμπορευθούν άνθρωποι με διαφορετική πολιτική αφετηρία σε αυτό το νέο ενωτικό και δημιουργικό αυτοδιοικητικό εγχείρημα.
► Την προβολή νέων ιδεών , την ενεργοποίηση νέων ανθρώπων, την αφύπνιση της τοπικής κοινωνίας για να επανακτήσει ο Δήμος μας όραμα ,επιχειρησιακή επάρκεια , αναπτυξιακή λογική, κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη.
Στην συζήτηση αναδείχθηκαν οι αρνητικές συνέπειες του μνημονίου και του «καλλικράτη» στην αυτοδιοίκηση.Συμφωνήθηκαν μέτρα για την εμβάθυνση της Δημοκρατίας στην τοπική διακυβέρνηση με στόχο την αποκέντρωση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.Τέθηκαν άξονες ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας στην ολότητα του,ιεραρχήθηκαν ανάγκες με

έμφαση στα ζητήματα ποιότητας ζωής, προστασίας κοινωνικών ομάδων και πολιτών που έχουν ανάγκη και υλοποίησης δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης.Αποφάσισε τις αμέσως προσεχείς ημέρες με δημόσιον τρόπο να παρουσιάσει το κείμενο της προγραμματικής διακήρυξης το όνομα και το έμβλημα της παράταξης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!