Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 01 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: …

  1. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού και κατακύρωση της προμήθειας: « Προμήθεια ξύλινου αθλητικού δαπέδου (παρκέ) για το κλειστό γυμναστήριο Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου».
  2. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ».
  3. Kατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου.
  4. Παροχή πάγιας προκαταβολής .

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!