Παράταση μέχρι και της 17 Ιουνίου 2019 παίρνει η διαδικασία κατάθεσης προτάσεων στον συμμετοχικό …
προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία κανονικά έληγε σήμερα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!