Κατά τη διάρκεια ελέγχου, εντοπίστηκε Αλβανός υπήκοος, ο οποίος
αποπειράθηκε να εισέλθει στο ελληνικό έδαφος από την Αλβανία, μεταφέροντας
20.000 ευρώ, χωρίς να υποβάλει την απαιτουμένη δήλωση περί ρευστών
διαθεσίμων στην τελωνειακή αρχή. Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες
και…
εισπράχθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο, ήτοι το 25% του ανωτέρω πόσου. Σημειώνουμε ότι το τελευταίο μήνα, εντοπίστηκαν τέσσερις περιπτώσεις μη
δήλωσης ρευστών διαθεσίμων, μεταφέροντας συνολικά 80.000 ευρώ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!