Σημαντική μείωση των βαθμών εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας προκύπτει από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων. Η υποχώρηση των βάσεων αφορά το 70% των τμημάτων ακόμη και τις σχολές υψηλής ζήτησης. Το Γενικό κανόνα ακολουθεί και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Για παράδειγμα στην…
Ιατρική Ιωαννίνων η βάση εφέτος υποχωρεί στα 17.625 μόρια και στη νεοσυσταθείσα Γεωπονική Άρτας η βάση είναι 5.250 μόρια.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!