«Μετά από συνάντηση του Διοικητή Π.Γ.Ν.Ι. κ. Ν. Κατσακιώρη, του Αναπληρωτή Διοικητή Π.Γ.Ν.Ι. κ. Χολέβα Κ., του Προέδρου Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ. Ιωαννίνων κ. Στ. Μουστακλή και του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων Π.Γ.Ν.Ι. κ. Γ. Φλούδα, στα Γραφεία της Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Ι., αποφασίστηκαν τα εξής:

 – Να εξεταστεί η δυνατότητα για το άνοιγμα της πύλης που ενώνει το Π.Γ.Ν.Ι. με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ώστε να είναι ευχερής η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς από τους πολίτες, από τη στάση του Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ. στο Πανεπιστήμιο που είναι κοντά στην κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου, και
 – Να μειωθεί το αντίτιμο του εισιτηρίου του Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ., για τους Εργαζομένους του Π.Γ.Ν.Ι. που χρησιμοποιούν τα Μ.Μ.Μ. από και προς το Νοσοκομείο, από το €1.70 στο €1.20, με την επίδειξη της κάρτας μέλους του Συλλόγου Εργαζομένων Π.Γ.Ν.Ι. Το νέο αυτό αντίτιμο θα τεθεί σε ισχύ από την 14/9/2020.
 Ο Σύλλογος Εργαζομένων Π.Γ.Ν.Ι. εκφράζει την ευαρέσκειά του για την απόφαση αυτή, και υπογραμμίζει τη στήριξή του σε κάθε ενέργεια και απόφαση που αποσκοπεί σε όφελος των Εργαζομένων, του Νοσοκομείου αλλά και των ληπτών υπηρεσιών υγείας».

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!