“Αναγκαία και σημαντικά τα έργα που δημοπρατούνται στο Δήμο μας το τελευταίο
χρονικό διάστημα και φυσικά τα στηρίζουμε (μακάρι βέβαια να είχαν και προηγούμενες
διοικήσεις πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΤΡΙΤΣΗΣ, αποθεματικό στο ταμείο του Δήμου,
πιστοποιημένη Τεχνική Υπηρεσία….). 

Υπάρχουν όμως εξίσου σημαντικές ανάγκες συνδημοτών μας και τοπικών
κοινοτήτων που αντιμετωπίζονται από τη δημοτική αρχή με έναν ελιτίστικο τρόπο, με μια… προσέγγιση στεγνά επιχειρηματική σε ότι αφορά την αξιοποίηση της δημοτικής
περιουσίας.
 Στο συμπέρασμα αυτό μας οδηγεί η επιλογή της δημοτικής αρχής να δημοπρατήσει
2 δημοτικά ακίνητα (αγροτεμάχια) που αποτελούν καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην
Ελεούσα, 33 και 16 στρεμμάτων αντίστοιχα, διπλασιάζοντας την τιμή πρώτης προσφοράς
για τους υποψήφιους μισθωτές, από αυτή που κατέβαλλε ο μέχρι πρότινος μισθωτής
αυτών των εκτάσεων και παρόλο που το Τοπικό Συμβούλιο Ελεούσας πρότεινε η τιμή
πρώτης προσφοράς να παραμείνει η ίδια. Αυτό υποστήριξε και η παράταξή μας. Γιατί η
φιλοσοφία μας είναι ότι η δημοτική περιουσία και ειδικά οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις πρέπει
να εκμισθώνονται από τον Δήμο με το ελάχιστο τίμημα, προκειμένου να στηριχθεί
εμπράκτως ο πρωτογενής τομέας. 
Η δημοτική αρχή και προσωπικά ο Δήμαρχος που
συνεχώς διαφημίζουν το έντονο ενδιαφέρον τους για τον πρωτογενή τομέα είναι απόλυτα
εκτεθειμένοι με αυτές τους τις αποφάσεις.
Ακόμη μία απόφαση που εκθέτει τη δημοτική αρχή και τον Δήμαρχο είναι η
δημοπράτηση του δημοτικού ακινήτου – καφενείου στην Κοινότητα Πολυδώρου της Δ.Ε.
Μολοσσών με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 85,00€ και με ετήσια
προσαύξηση του ποσού που θα καταβάλει ο πλειοδότης. Με τέτοιες επιλογές, ειδικά αυτή
τη χρονική συγκυρία που η εστίαση βουλιάζει σε όλη τη χώρα, σίγουρα οι διοικούντες τον
Δήμο δεν θέλουν να λειτουργήσει καφενείο σε κανένα μικρό και απομακρυσμένο χωριό
του Δήμου μας. Που για τα χωριά αυτά η λειτουργία δημοτικού καφενείου συνεπάγεται
την ύπαρξη του ίδιου του χωριού.
 Η παράταξή μας πρότεινε ελάχιστο συμβολικό ποσό

50,00€ και χωρίς καμία προσαύξηση. Οι λιγοστοί κάτοικοι αυτών των χωριών του δήμου
μας και όσοι επισκέπτονται τον τόπο τους έχουν και αυτοί δικαίωμα και απαίτηση να μην
αντιμετωπίζονται τα χωριά τους ως δεύτερης κατηγορίας.
Η παράταξή μας πιστή στην φιλοσοφία του ενιαίου Δήμου και των ίσων
ευκαιριών και όχι του Δήμου των δύο ταχυτήτων θα συνεχίζει να αγωνίζεται προς
αυτή την κατεύθυνση. Και όσο περνάει από το χέρι μας δεν θα επιτρέψουμε ο Δήμος
Ζίτσας να γίνει ο Δήμος των 5 χιλιομέτρων απόσταση από το Δημαρχείο και από εκεί και
πέρα το χάος.
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, η παράταξή μας θα το υπενθυμίζει συνεχώς, ότι τα
έσοδα του Δήμου από τα υδροηλεκτρικά των Ευρυμενών και από το αιολικό πάρκο των
Μολοσσών κατευθύνονται με απόφαση της διοίκησης Πλιάκου σε έργα και παρεμβάσεις
στο μεγαλύτερο ποσοστό τους έξω από αυτές τις ενότητες ενώ θα έπρεπε η αναλογία να
είναι εντελώς διαφορετική σύμφωνα και με όσα ορίζει η νομοθεσία για τα ανταποδοτικά
των ΑΠΕ. O επικεφαλής της παράταξης 
Βασίλης Γαρδίκος”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!