Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, προσηλωμένη στην άμεση και
αποτελεσματική στήριξη της τοπικής οικονομίας της Ηπείρου και λαμβάνοντας υπόψη τη
συνεχιζόμενη κρίση, αλλά και τις αποφάσεις του υπολοίπου τραπεζικού συστήματος, ανακοινώνει την
παράταση των μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και ιδιωτών που πλήττονται άμεσα και έμμεσα από την
παρούσα κρίση έως τις 31.12.2020.
Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση της τράπεζας αποφάσισε την παράταση των μέτρων στήριξης προς τις…
πληττόμενες ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα για ακόμη τρεις
μήνες, ήτοι αναστολή καταβολής δόσεων έως την 31.12.2020, με διατήρηση της αρχικής διάρκειας
των δανείων με προσαύξηση των υπολειπομένων δόσεων και αύξηση της διάρκειας, μόνο σε
περίπτωση λήξης τους δανείου πριν την 31.12.2020.
 Τα βασικά σημεία διευκολύνσεων αφορούν:
  Για τα Νομικά πρόσωπα: Αναστολή της καταβολής δόσεων 10 μηνών από 01.03.2020 ως
31.12.2020 με αντίστοιχη αύξηση της διάρκειας του δανείου ή προσαύξηση των
υπολειπόμενων δόσεων.
 Για τις Ατομικές Επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες: Αναστολή της
καταβολής δόσεων 7 μηνών από 01.03.2020 ως 31.12.2020, με διατήρηση της αρχικής
διάρκειας του δανείου με προσαύξηση των υπολειπόμενων δόσεων και αύξηση της διάρκειας
μόνο σε περίπτωση λήξης του δανείου πριν την 31.12.2020.
 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο κατάστημα
εξυπηρέτησής τους ή στην ιστοσελίδα της τράπεζας εδώ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!