Με την εφαρμογή  και υλοποίηση των μνημονιακών πολιτικών, η νεομνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ολοκληρώνει την καταστροφή στην χώρα μας.
Η Ελλάδα υποταγμένη πλήρως στους δανειστές, γίνεται πειραματικό εργαστήριο που προωθούνται νέοι γεωπολιτικοί σχεδιασμοί  .
Η μνημονιακή λεηλασία της χώρας μας είναι γεγονός: Τράπεζες, λιμάνια, αεροδρόμια, τραίνα και η δημόσια περιουσία, με πρόσφατο παράδειγμα το ξεπούλημα την ΔΕΗ, παραδίνονται και εκποιούνται  με…
συνοπτικές διαδικασίες στους δανειστές και στο μονοπωλιακό κεφάλαιο.
Αυτό γίνεται και με τον φυσικό ορυκτό πλούτο της χώρας, τους υδρογονάνθρακες.
Η νεομνηνονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υλοποιεί στον τομέα αυτό το μνημονιακό πλαίσιο των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, το οποίο καταψήφιζε ως αντιπολίτευση.
. Η κυβέρνηση όμως κατ’ επιταγή των δανειστών έχει εκχωρήσει στο Υπερταμείο όλο τον δημόσιο πλούτο της χώρας  με στόχο το ξεπούλημα  του, με σκοπό το μονοπωλιακό κέρδος, χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική προστασία.
Καμιά χώρα στο κόσμο που διαθέτει υδρογονάνθρακες δεν απεμπολεί την δυνατότητα αξιοποίησής τους. Φυσικά το πώς και πότε θα εκμεταλλευθούμε τους δικούς μας  πόρους απαιτεί σχεδιασμό, και  μέτρα που θα διασφαλίζουν τόσο την εθνική κυριαρχία, την περιβαλλοντική προστασία, όσο και οικονομικό όφελος. Η όποια αξιοποίηση πρέπει να συνυπολογίζει και τις οικονομικές επιπτώσεις θετικές και αρνητικές στο σύνολο της χώρας και στις τοπικές κοινωνίες, ώστε να  αποτρέπει δυσμενείς επιπτώσεις σε άλλους τομείς  και ν’ αποβεί συμφέρουσα στο κοινωνικό σύνολο. Εκείνο που πρέπει και μπορούμε να απαιτήσουμε είναι να ισχύουν οι αυστηρότερες προϋποθέσεις  σε θέματα ασφάλειας των εργαζομένων και προστασίας του περιβάλλοντος
Ο Δρόμος  για την συμφέρουσα  για τον Λαό αξιοποίηση των όποιων κοιτασμάτων

  Για την ορθολογική  και συμφέρουσα για το κράτος αξιοποίηση των όποιων κοιτασμάτων προαπαιτούμενα είναι:
1. Η ύπαρξη ενός θεσμικού πλαισίου, που θα διασφαλίζει έσοδα για το κράτος, ασφάλεια για τους εργαζόμενους, προστασία για το περιβάλλον, λογικά κέρδη για τις εταιρείες.
2. Η δημιουργία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα  αξιοκρατικά στελεχωμένου Φορέα  Υδρογονανθράκων, με επιστήμονες και τεχνικούς που αποδεδειγμένα διαθέτουν την γνώση και την εμπειρία για να μπορούν να ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο. Αντικείμενο του Φορέα θα είναι η διενέργεια των ερευνητικών Γύρων, ο έλεγχος των Εταιρειών, η εκπόνηση  επιχειρησιακών  σχεδίων &  συναφών  προϋπολογισμών,  κανονισμών εξορυκτικών εργασιών, περιβαλλοντικών  κανονισμών, εναλλακτικά  σενάρια  κατανομής  εσόδων. Θα φροντίζει για την  διαχρονική  βιωσιμότητα του  εγχειρήματος, στη λογική ότι οι πόροι είναι πεπερασμένοι και ανήκουν και στις μελλοντικές γενιές.
3. Η άμεση εμπλοκή του κράτους στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ορθολογική εκμετάλλευση των όποιων κοιτασμάτων ευρεθούν, αλλά  και για τον εκ των έσω έλεγχο των Εταιρειών. Θα διασφαλίζεται με ανεξάρτητη κρατική Εταιρεία που θα  προβαίνει  -κατά περίπτωση- σε  εκείνες τις  επιλεκτικές  συνεργασίες  (joint  ventures-JVs) με  ιδιωτικούς  φορείς,  ώστε  να διασφαλίζεται η  απρόσκοπτη  χρηματοδότηση  και  αποτελεσματικότητα (efficiency) του  εγχειρήματος.
4. Αναγκαία, απαραίτητη και προϋπόθεση για την επιτυχία,  κρίνεται η ύπαρξη και στενή συνεργασία τόσο του Φορέα όσο και της Κρατικής Εταιρείας μ’ ένα  ερευνητικό δημόσιο ινστιτούτο (πχ, ΙΓΜΕ, ΕΛΚΕΘΕ), που θα έχει αρμοδιότητα πάνω σε όλους τους ορυκτούς πόρους.

Βασικό  θέμα για τη  χώρα μας σήμερα  είναι μία  αποτελεσματική λειτουργία της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ)  που είναι σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2011 ο μηχανισμός ελέγχου και προστασίας  Οι δυνατότητές του ΕΔΕΥ όμως, όπως απορρέουν από τον Νόμο δεν πληρούν τις σύγχρονες απαιτήσεις και δεν εγγυώνται την ασφαλή εκτέλεση των πετρελαϊκών εργασιών και ως εκ τούτου  είναι οι πρώτες που πρέπει να  τύχουν συγκεκριμένης αντιμετώπισης. Η ΕΔΕΥ υπήρξε για μακρό χρόνο ακέφαλη  και ως σήμερα παραμένουν ακόμη ανοικτά θέματα όπως: α) της στελέχωσης,  β) της οργάνωσης , γ) των οικονομικών πόρων.
Με την ενοποίηση της βασικής έρευνας και την αξιοποίηση του υψηλού εγχώριου επιστημονικού δυναμικού μπορούμε να είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε σωστά τ’ αποτελέσματα των ερευνών και να χαράξουμε την σωστή στρατηγική για το μέλλον.

Ως ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ είμαστε υπέρ της αξιοποίησης του πλούτου της χώρας μας αλλά με όρους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας του περιβάλλοντος.. Η  ΛΑΕ  πέρα της περιβαλλοντικής προστασίας και του συνυπολογισμού κόστους οφέλους πιστεύει ότι η αξιοποίηση των οποιονδήποτε κοιτασμάτων προϋποθέτει ένα δημόσιο φορέα ενέργειας ο οποίος θα διασφαλίζει τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας και όχι των πολυεθνικών.

Αυτό  όμως  προϋποθέτει πέρα του φορέα ελέγχου,  την δημιουργία δημόσιου φορέα έρευνας  εξόρυξης και εκμετάλλευσης ,ώστε τα οικονομικά οφέλη να διαχέονται στην κοινωνία.
Αυτές  οι  προϋποθέσεις  και  η  πολιτική δεν υπάρχουν   σήμερα και δεν θα υπάρξουν  όσο κυριαρχούν νεοφιλελεύθερες πολιτικές που παραδίδουν τα πάντα στις πολυεθνικές. Η ΛΑΕ θα πρωτοστατήσει για να γυρίσει σελίδα ο τόπος και να εφαρμοστεί ένα άλλο παραγωγικό , αναπτυξιακό μοντέλο σε όφελος της κοινωνίας. Με αναπτυξιακό σχεδιασμό που θα παίρνει υπόψη όλες τα συγκριτικά πλεονεκτήματα   και τις ιδιαιτερότητες των περιοχών της χώρας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!