Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, λόγω έκτακτου κωλύματος της εισηγήτριας, δεν θα πραγματοποιηθεί το θεατρικό σεμινάριο «Ίψεν, ο σύγχρονός μας», την …
Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας.Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!