Σήμερα, Τρίτη παρελήφθησαν από το Δήμο Αρταίων δύο νέα επιβατικά αυτοκίνητα, για την κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας και της υπηρεσίας Δόμησης. Με αφορμή το γεγονός αυτό, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου, Φώτης Γεωργίου έκανε την εξής δήλωση: «Στόχος της Δημοτικής αρχής από την πρώτη ημέρα της θητείας μας, ήταν να ενισχύσουμε, να εκσυγχρονίσουμε και να ανανεώσουμε υλικοτενική υποδομή των υπηρεσιών, ώστε να διευκολύνεται το έργο των υπαλλήλων να παρέχουν ποιοτικότερες υπηρεσίες, αλλά και να εξασφαλίσουμε την μείωση των λειτουργικών δαπανών μέσα από νέα οχήματα, μικρότερης κατανάλωσης. Η προμήθεια αυτοκινήτου ήταν ένα χρόνιο αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Δόμησης, οι οποίες εξυπηρετούν ολόκληρο το νομό. Η έλλειψη μεταφορικών μέσων, δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στους
μηχανικούς των υπηρεσιών, για την πραγματοποίηση αυτοψιών και την επίβλεψη έργων. Ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση των υποδομών του Δήμου αποτελεί για εμάς προτεραιότητα και παρόλη την δύσκολη οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει η τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Δήμος Αρταίων έχει καταφέρει μέχρι στιγμής, όχι μόνο να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες ανάγκες αλλά και να καλύψει χρονίζουσες ελλείψεις»

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!