Πριν από λίγες ημέρες πληροφορηθήκαμε από τα μέσα ενημέρωσης ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου, εισηγείται αρνητικά προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, για την έγκριση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για την περίπτωση δύο φωτοβολταϊκών πάρκων στα όρια της Κοινότητας Σπαθαραίων του Δήμου Ηγουμενίτσας. Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε δημοσιεύσει τις ανακοινώσεις – προσκλήσεις προς φορείς και πολίτες την 13 – 7 – 2020 και η προθεσμία υποβολής απόψεων ήταν η 19 – 8 – 2020…

Ένας εκ των φορέων που πρέπει να υποβάλλει άποψη είναι και ο Δήμος Ηγουμενίτσας, μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας που προβλέπει τη συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία εισηγείται σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει και την τελική απόφαση. Βεβαίως, απαιτείται και η γνώμη του Συμβουλίου της Κοινότητας Σπαθαραίων.
Τι από όλα αυτά έγινε στο Δήμο Ηγουμενίτσας για το συγκεκριμένο θέμα; Η απάντηση είναι: ΤΙΠΟΤΑ.
Γιατί άραγε ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ., δεν έπραξαν το καθήκον τους; Είχαν κάτι να κρύψουν; Είχαν κάτι να φοβηθούν; Γιατί καλύφθηκαν πίσω από την τυπική νομιμότητα, που προβλέπει ότι δεν κωλύεται η συνέχιση της διαδικασίας έγκρισης αν δεν γνωμοδοτήσει το Δ.Σ.;
Γιατί δεν ήθελαν να συζητηθεί το θέμα στα προαναφερόμενα συλλογικά όργανα; Μήπως
γιατί δεν ήθελαν να ακουστούν οι απόψεις όλων όσοι θα συμμετείχαν; Ή μήπως επειδή δεν
ήθελαν να πάρουν το βάρος της τελικής εισήγησης, αφού σε κάθε περίπτωση η Δημοτική
Παράταξη του Συνδυασμού του κ. Δημάρχου, έχει την απόλυτη πλειοψηφία τόσο στην
Επιτροπή όσο και στο Δ.Σ.
Και αν ισχύει αυτό, γιατί δεν ήθελαν να αποφασίσουν; Μήπως γιατί δεν θέλουν να
δυσαρεστήσουν ορισμένους εκπροσώπους οικονομικών ή άλλων συμφερόντων, που τους
στήριξαν στις εκλογές;
Αλλά το καθήκον του Δημάρχου και του Προέδρου του Δ.Σ. δεν είναι να μεριμνούν για να
μην ενοχληθούν αλλότρια οικονομικά συμφέροντα. Είναι η προάσπιση των συμφερόντων
των δημοτών του Δήμου.
Η μη σύγκλιση οργάνων για τη συζήτηση θεμάτων ακόμη και αν δεν έχουν αποφασιστική
αρμοδιότητα, αποτελεί διαστρέβλωση και υποβάθμιση του ρόλου τους, καθώς και
υπονόμευση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης. Η μη διατύπωση γνώμης του
Δήμου για σοβαρά ζητήματα, πλήττει το κύρος του θεσμού και τον απαξιώνει στα μάτια
τρίτων.
Η Δημοτική Παράταξη του Συνδυασμού «Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία» δηλώνει ότι
επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη ενέργεια, προκειμένου να διαφυλαχθεί η τήρηση της
διαφάνειας της λειτουργίας του Δ.Σ. και του Δήμου γενικότερα. Δεν θα επιτρέψουμε να
μεταβληθεί ο Δήμος σε πεδίο εξυπηρέτησης οικονομικών ή άλλων συμφερόντων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!