Μετά το σημερινό δελτίο τύπου του Δήμου Ιωαννιτών διαπιστώνουμε  για μια ακόμη φορά τις αλλοπρόσαλλες και επικίνδυνες πολιτικές της  δημοτικής αρχής.  Μας γίνεται γνωστό μέσω του συγκεκριμένου δελτίου τύπου ότι εκτός  από τη θεσμοθετημένη Επιτροπή Τουρισμού συγκροτείται ένα άτυπο,  ευέλικτο σχήμα με τη συμμετοχή θεσμοθετημένων φορέων, του Δήμου  και ιδιωτών και ονοματίζεται ως «Επιτροπή Ανασυγκρότησης του…
  Τοπικού Τουρισμού».  Σε πολιτικό επίπεδο για μια ακόμη φορά διαπιστώνουμε την  «αλλεργία» της δημοτικής αρχής για συνεργασία με τις παρατάξεις του  Δημοτικού Συμβουλίου.  Ειδικότερα με την παράταξή μας «Ενότητα Πολιτών – Νέα Γιάννενα»  που διοίκησε το Δήμο την προηγούμενη περίοδο και άσκησε μια  σχεδιασμένη, συγκροτημένη και αποτελεσματική πολιτική σε σχέση με  τον τουρισμό.  Σε κάθε περίπτωση, αποδεικνύεται ότι εμμέσως πλην σαφώς η  Δημοτική Αρχή αναγνωρίζει το έργο που παρήχθη σε σχέση με τον  Τουρισμό κατά τη διάρκεια της θητείας μας.  Δεν είναι τυχαίο ότι προσκλήθηκε να συμμετάσχει στην επιτροπή αυτή  και παρευρέθη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τουρισμού της δικής μας  δημοτικής αρχής.    Θα πρέπει όμως να γνωρίζει η Δημοτική Αρχή ότι οι πολιτικοί  προϊστάμενοι του κάθε τομέα κατά την περίοδο που διοικήσαμε το  Δήμο, δεν ήταν αυτόνομα φυσικά πρόσωπα αλλά εντεταλμένοι για να  υλοποιήσουν τον σχεδιασμό της παράταξής μας.  Υπερβαίνοντας τις μικροπρέπειες και πιστεύοντας ότι το πρωταρχικό  μέλημα όλων μας θα πρέπει να είναι η συνέχεια στην εξέλιξη των  πραγμάτων στον τόπο, καλούμε τη Δημοτική Αρχή να αντιληφθεί το  ρόλο των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο και  να τις καλέσει σε έναν ειλικρινή διάλογο για να καταθέσουν τις απόψεις  τους στα ζητήματα της τουριστικής ανάπτυξης.  Σε ότι αφορά τη δική μας παράταξη η οποία, αποδεδειγμένα και με  μετρήσιμα αποτελέσματα, άσκησε επιτυχημένη πολιτική στα ζητήματα  της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του τόπου, δηλώνουμε παρών  για να συμβάλουμε με τον καλύτερο τρόπο στον σχεδιασμό της  επόμενης μέρας για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή των  Ιωαννίνων

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!