Σήμερα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με 12 θέματα ημερήσιας διάταξης. Μεταξύ των ο απολογισμός συμμετοχής στις Εκθέσεις της Περιφέρειας Ηπείρου για το 2013 αλλά και η έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις κατά το έτος 2014. Η γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τον Αερολιμένα Ακτίου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Η γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αδειοδότηση υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων –υδρομαστεύσεων στη Δ.Ε. Φαναρίου του Δήμου Πάργας Π. Ε. Πρέβεζας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Πάργας και η γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αδειοδότηση υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων –υδρομαστεύσεων στη Δ.Ε. Πάργας του Δήμου Πάργας Π. Ε. Πρέβεζας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Πάργας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!