Στα πλαίσια της πρόσκλησης υπ. αριθμ.πρωτ.6952/2331/Α3 30-10-2018 με κωδικό 098 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ και Τ.Α και ύστερα από την άψογη συνεργασία Δήμου Πρέβεζας (ως Δικαιούχου) και Εμπορικού Επιμελητηρίου Πρέβεζας (ως Συνδικαιούχου) ο Δήμος Πρέβεζας προέβη στην υποβολή του…
Προγράμματος “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πρέβεζας” προυπολογισμού 1.762.880,000 ευρώ. Ανάλυση προυπολογισμού: Δικαιούχος Δήμος Πρέβεζας : 1.495.000,00 ευρώ. Συνδικαιούχος Επιμελητήριο Πρέβεζας:267.880,00 ευρώ. Συνολικά συμμετέχουν 95 επιχειρήσεις.
Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!