Σημαντικές παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα από τον Δήμο Πρέβεζας αφού βρίσκεται σε εξέλιξη η ανοιχτή ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου προϋπολογισμού 201.724,10 ευρώ. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται εργασίες που αφορούν στην επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου Πρέβεζας όλων των βαθμίδων που παρουσιάζουν προβλήματα που σχετίζονται κυρίως με την ασφάλεια και …
την υγιεινή και κρίνονται αναγκαίες και επείγουσες να εκτελεσθούν, για την ομαλή λειτουργία τους για την ασφάλεια των μαθητών και των διδασκόντων. Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να εκτελεσθούν οικοδομικές ,υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες απαραίτητες για την αποκατάσταση των φθορών που δημιουργήθηκαν στα σχολικά κτίρια του Δήμου Πρέβεζας με την πάροδο του χρόνου λόγω χρήσης, αλλά και για την ενεργειακή αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Οι φθορές έχουν καταγραφεί τόσο από την Τεχνική Υπηρεσία όσο και από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και έχουν υποβληθεί υπό μορφή αιτημάτων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!