Λογιστικό γραφείο στα Ιωάννινα αναζητά Βοηθό Λογιστή για πλήρη απασχόληση.
Περιγραφή Θέσης
– Υπολογισμός Μισθοδοσίας
– Καταχωρίσεις παραστατικών Β’ Κατηγορίας
– Καταχωρίσεις …
παραστατικών Γ’ Κατηγορίας
– Εργασίες Λογιστηρίου
Προφίλ Υποψηφίου
– Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
– Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση εργασίας
– Γνώσεις Μισθοδοσίας – ΕΡΓΑΝΗ
– Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
– Ομαδικό πνεύμα
Υποβολές βιογραφικών σημειωμάτων στο : [email protected]

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!