Αποκαλυπτικά τα στοιχεία έρευνας του υπ. Παιδείας

Υπέρβαρα είναι περίπου ένα στα τέσσερα παιδιά ηλικίας από 5-16 ετών στα Γιάννινα, ενώ σχεδόν ένα στα δέκα πάσχουν από παχυσαρκία, σύμφωνα με το Ε.Υ.ΖΗ.Ν.. Το πρόγραμμα δηλαδή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας.Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν απευθύνεται σε όλους τους μαθητές των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας και – κάθε έτος – καταγράφει και αξιολογεί το ρυθμό ανάπτυξης, τις διατροφικές συνήθειες, τη σωματική δραστηριότητα και το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης. Ταυτόχρονα, το Ε.Υ.ΖΗ.Ν., μέσα από παράλληλες ενέργειες, παρέχει διαρκή συμβουλευτική ενημέρωση και εκπαίδευση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Τέλος, με συγκεκριμένες δράσεις, το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. παρεμβαίνει στην καθημερινότητα της ελληνικής οικογένειας, του σχολείου και της κοινωνίας.Το σχολικό έτος 2012-13, το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. πραγματοποιήθηκε στα
Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια, ενώ για το σχολικό έτος 2013-14 θα διενεργηθεί και στα Λύκεια. Συνολικά, κατά το α’ έτος εφαρμογής του συμμετείχαν συνολικά 359.262 μαθητές από 4.451 σχολεία της χώρας. Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψαν δείκτες αξιολόγησης της σωματικής τους διάπλασης, της ποιότητας της διατροφής, της σωματικής δραστηριότητας, των καθιστικών συνηθειών και της φυσικής κατάστασης των παιδιών της χώρας. Ατομικές αναφορές για κάθε παιδί προέκυψαν αυτόματα με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και δόθηκαν στους γονείς των παιδιών από τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς.Με βάση τα στοιχεία αυτά λοιπόν, το 23,2% των αγοριών και το 23,8% των κοριτσιών όλης της χώρας αξιολογήθηκαν ως υπέρβαρα.Επιπλέον, το 11% και το 9,8% των αγοριών και κοριτσιών, αντιστοίχως, αξιολογήθηκαν ως παχύσαρκα.Στα υπέρβαρα παιδιά τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στα Νησιά του Βόρειου Αιγαίου (25%) και τα χαμηλότερα στη Δυτική Ελλάδα (22%).Τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας καταγράφηκαν στα Νησιά του Βόρειου (13%) και Νότιου (12,8%) Αιγαίου και τα χαμηλότερα στη Δυτική Ελλάδα (9,2%).Σε ότι αφορά την Ήπειρο, στο νομό Ιωαννίνων το 24% των αγοριών και το 25% των κοριτσιών βρέθηκαν υπέρβαρα, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τα παχύσαρκα παιδιά ήταν 9,3% για τα αγόρια και 8,5% για τα κορίτσια.Στην Άρτα υπέρβαρα ήταν το 24,6% των αγοριών και το 25,5 των κοριτσιών και παχύσαρκα το 12,7% των αγοριών και το 9,3% των κοριτσιών.Στην Πρέβεζα το 23,9% των αγοριών και το 23,7% των κοριτσιών είχαν παραπάνω κιλά, ενώ παχύσαρκα βρέθηκαν το 10,6% των αγοριών και το 9,6% των κοριτσιών.Τέλος στη Θεσπρωτία 23,1% των αγοριών βρέθηκαν υπέρβαρα με το ποσοστό των κοριτσιών να φτάνει το 20,9. Υπέρβαρα βρέθηκαν το 8,1% των αγοριών και το 7,4% των κοριτσιών.

Διατροφικές συνήθειες
Από την επεξεργασία των στοιχείων φαίνεται ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια είχαν παρόμοια αξιολόγηση ως προς το διατροφικό δείκτη και φάνηκε ότι απέχουν αρκετά από το ιδανικό μοτίβο της υγιεινής Μεσογειακής Δίαιτας.Ωστόσο, τα κορίτσια είχαν σε μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποιητικές διατροφικές συνήθειες (40,3%), σε σύγκριση με τα αγόρια (37,9%).Αν και δεν υπήρχαν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιφερειών της χώρας, φαίνεται ότι στις περιφέρειες της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας τα παιδιά παρουσίαζαν ελαφρώς καλύτερες διατροφικές συνήθειες σε σχέση με τα αντίστοιχα των υπόλοιπων περιοχών της Ελλάδας

Σωματική Δραστηριότητα-Καθιστικές συνήθειες
Το 72% των αγοριών είχαν ικανοποιητικό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα κορίτσια ήταν (60,7%).Ποσοστό 26% και 31% των αγοριών και των κοριτσιών, αντιστοίχως, δεν συμμετείχαν σε άλλη αθλητική δραστηριότητα εκτός του σχολείου.Το υψηλότερο ποσοστό ικανοποιητικών επιπέδων σωματικής δραστηριότητας εμφάνισαν οι μαθητές της Δυτικής Μακεδονίας.Αντιθέτως, το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στα Ιόνια Νησιά.Στην Ήπειρο το 70% των παιδιών είχαν ικανοποιητικό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας.Τα αγόρια σε μεγαλύτερο ποσοστό (27,4%) υπερέβαιναν τον επιτρεπτό χρόνο παρακολούθησης τηλεόρασης και βιντεοπαιχνιδιών (2 ώρες), σε σύγκριση με τα κορίτσια (21,6%).

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!