Η παραχώρηση του 40% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ σε τρίτους, είτε με ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ και τρίτων κοινοτικών εταιρειών, είτε με την ανταλλαγή μονάδων είτε με την πώλησή τους, σε περίπτωση που αποτύχει η διαγωνιστική διαδικασία της ανταλλαγής ενέργειας είναι αδιαπραγμάτευτος όρος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Αυτό προκύπτει από όσα αναφέρονται στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκε για δημόσια διαβούλευση – η οποία λήγει στις 11 Φεβρουαρίου 2011 – με πρωτοβουλία του Επιτρόπου Ανταγωνισμού Χοακίν Αλμούνια, προκειμένου να διαφανεί αν υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον εκ μέρους άλλων κοινοτικών εταιρειών, για την ανταλλαγή ενέργειας με τη ΔΕΗ.Από το κείμενο που δόθηκε σε διαβούλευση, προκύπτει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διασφάλιση ότι ο αντισυμβαλλόμενος με τη ΔΕΗ, θα είναι πραγματικά ανεξάρτητος από την ελληνική επιχείρηση και θα έχει τα εχέγγυα να υλοποιήσει τη συμφωνία.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!