Προτάσεις για την ενίσχυση της τουριστικής προβολής των Τζουμέρκων και των
Κατσανοχωρίων, καθώς και την ανάδειξη των σημείων φυσικού κάλλους και των μνημείων της
περιοχής συζητήθηκαν αναλυτικά σε σύσκεψη (μέσω τηλεδιάσκεψης) μεταξύ του Δημάρχου
Βορείων Τζουμέρκων και του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου και της Επιτροπής
Τουρισμού του δήμου Βαγγέλη Γιωτόπουλου με την Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων.
Από την πλευρά του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων υπήρξε η δέσμευση για συνέχιση της
διάθεσης κονδυλίων για στοχευμένες ενέργειες προώθησης του… προορισμού «ΤζουμέρκαΚατσανοχώρια», κάτι άλλωστε που έγινε και τα προηγούμενα χρόνια, με σημείο αναφοράς την
παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού της Ουτρέχτης στην Ολλανδία. 

Ως τέτοιες ενέργειες
περιγράφηκαν η παρουσία του δήμου και σε άλλες εκθέσεις στο εξωτερικό, η επαφή με
τουριστικούς πράκτορες και η διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης (fam trip) στην περιοχή, ενώ
στόχος είναι και η δημιουργία ενός brand name για την περιοχή, που θα συμβάλει στην
προώθηση της περιοχής σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Επίσης, θα συνεχιστεί η εκτύπωση του
τουριστικού χάρτη που έχουν δημιουργήσει η Ένωση Επαγγελματιών Τζουμέρκων και ο Δήμος
Βορείων Τζουμέρκων, ώστε να διανέμεται σε επισκέπτες της περιοχής μέσω των ξενοδοχείων
και των άλλων επιχειρήσεων. 
Ένα μεγάλο κομμάτι της συζήτησης αφορούσε τον θεματικό τουρισμό και κυρίως τα περιθώρια
ανάπτυξης του περιπατητικού τουρισμού, μέσω της συντήρησης των μονοπατιών, της
σήμανσής τους και της προβολής τους μέσω ψηφιακών εφαρμογών. Ιδιαίτερα τονίστηκε και η
ανάγκη να γνωρίζουν οι επισκέπτες ότι κινούνται εντός ενός Εθνικού Πάρκου, με την
τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης, ενώ θα υπάρξουν ενέργειες και για συνεργασία με τον
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου, Χαράδρας Αράχθου &
Κοιλάδας Αχελώου για την οργάνωση δράσεων, που θα στοχεύουν στην προβολή της
χλωρίδας, της πανίδας και γενικότερα του σπάνιου οικοσυστήματος του Πάρκου.

 
Άνοιξε συζήτηση για την UNESCO
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης κατατέθηκε και η σκέψη για να διεκδικηθεί η ένταξη των
μνημείων των Τζουμέρκων στον κατάλογο με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO.
Αν και από όλους αναγνωρίστηκε η δυσκολία του εγχειρήματος και ότι θα απαιτηθεί αρκετός
χρόνος και μεγάλη προσπάθεια για να συγκροτηθεί ένας ολοκληρωμένος φάκελος για την
κατάθεση πρότασης, επισημάνθηκε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις και αξίζει να ξεκινήσει μια
προσπάθεια. Μάλιστα, αναφέρθηκε ως παράδειγμα το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τρόοδους στην
Κύπρο, το οποίο συγκεντρώνει μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον, έχοντας εντάξει στον κατάλογο
της UNESCO τον Άγιο Νικόλαο της Στέγης στην Κακοπετριά και τέσσερις ακόμη βυζαντινές και
μεταβυζαντινές εκκλησίες.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!