Γίνεται γνωστό ότι συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και ώρα 14:00, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, λόγω των γνωστών
περιορισμών για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού.
Το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Ηπείρου συνεδριάζει με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας
Διάταξης: 

– Συζήτηση σχετικά με την Συνεδριακή Διάσκεψη της Κ.Ε.Δ.Ε. με ψηφιακούς
οικοδεσπότες τις Π.Ε.Δ. Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας την Παρασκευή 27
Νοεμβρίου 2020. 
– Σχετικά με έγγραφο της ΚΕΔΕ για υπόδειξη μελών που θα εκπροσωπούν την
ΚΕΔΕ στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων ΕΣΠΑ «2014-2020». 
– Σχετικά με την κάλυψη της ανάγκης σε tablet σχολικών μονάδων της Ηπείρου.
– Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου έτους
2020.
 – Συζήτηση επί εγγράφου του Δήμου Ζίτσας, σχετικά με τη μεταφορά
αρμοδιοτήτων για τη συντήρηση τμημάτων επί των Εθνικών και Επαρχιακών
Οδών.
 – Σχετικά με την υλοποίηση του έργου με το ακρωνύμιο «PORTOLANES»
– Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος 
Για τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. θα ενημερωθείτε μετά το τέλος της
συνεδρίασης, με δελτίο τύπου.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!