“Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Νομού Ιωαννίνων, μετά από
συνεδρίαση που έγινε στις 26/10/2020, εκτιμώντας την κρισιμότητα της κατάστασης έτσι
όπως αυτή εξελίσσεται με την εκθετική αύξηση των κρουσμάτων στην πόλη μας, 

Aποφάσισε ομόφωνα να απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τα μέλη του να συνεχίσουν

τα… μαθήματα καθώς και τα διαγωνίσματα τους μόνο μέσω του διαδικτύου (τηλε-
εκπαίδευση) με όλα τα κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα για δύο εβδομάδες από

27/10/2020 μέχρι και 14/11/2020,
με γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της ατομικής και
κοινωνικής ευθύνης που πρέπει να μας διακρίνει. Με την επανεκτίμηση της κατάστασης
θα υπάρξει η σχετική ενημέρωση.”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!