Από το Δήμο Ιωαννιτών ανακοινώνεται ότι λόγω της μεγάλης προσέλευσης των
ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο πλαίσιο
εκπόνησης της πράξης εφαρμογής στις περιοχές ΔΡΟΣΙΑ- ΠΕΝΤΕΛΗ- ΖΕΥΓΑΡΙΑΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ Δήμου Ιωαννιτών και του…
μεγάλου αριθμού των ιδιοκτητών,
παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων ιδιοκτησίας
μέχρι τις 16 Απριλίου 2019.Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!