Στην ιστοσελίδα του Δήμου αναρτήθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, η πρόσκληση και τα έντυπα προσφοράς προς τις τρεις εταιρίες που θα συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση από την οποία θα επιλεγεί ο ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου “Επισκευή κρηπιδωμάτων παράλιου μετώπου Πρέβεζας”.Το έργο προϋπολογισμού περίπου 1.500.000 ευρώ,… με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου (από Δικαστικό Μέγαρο έως προβλήτα Ferry Boat) μήκους περίπου πεντακοσίων μέτρων, ενώ θα αναβαθμίσει την παράκτια ζώνη καθιστώντας την ασφαλή και λειτουργική. Η επιθεώρηση του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου έδειξε την ύπαρξη αρκετών προβλημάτων όπως υποσκαφές της θεμελίωσης, μετακίνηση τεχνητών ογκολίθων, καθιζήσεις κλπ. καθιστώντας αναγκαία την επισκευή τους .Με το μεγάλο αυτό έργο του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας θα γίνουν παρεμβάσεις στο παραλιακό λιθόκτιστο μέτωπο οι οποίες θα αποκαταστήσουν τις οπές και τα κενά που έχουν δημιουργηθεί καθώς και τον πεζόδρομο μετά το τέλος των εργασιών.Τέλος, θα κατασκευαστεί η ανωδομή του κρηπιδώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα και προβλέπεται κατασκευή (εξέδρα) σε πρόβολο για την εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών στα ελλιμενιζόμενα σκάφη, η οποία θα φέρει όλες τις απαραίτητες για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση εργασίες

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!