Τη σύμφωνη γνώμη για τη διαδικασία προκήρυξης των έργων δικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων τμημάτων οικισμών Τ.Κ. Ροδοτοπίου και Αγ. Ιωάννη Δήμου Ζίτσας, εκφράζει η
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020. Ειδικότερα, με σχετικά έγγραφα
προς το Δήμο Ζίτσας διατυπώνεται η θετική γνώμη της υπηρεσίας για τα σχέδια των …

τευχών
διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης των έργων:
 «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων τμήματος οικισμού Τ.Κ. Ροδοτοπίου»,προϋπολογισμού 4.875.000 ευρώ
 «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων τμήματος οικισμού Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη»,προϋπολογισμού 2.078.225,81 ευρώ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!