Το Δημοτικό συμβούλιο Άρτας στην ανοιχτή συνεδρίαση της 10ης Φεβρουαρίου 2014 αποφάσισε:
1. Στηρίζει τους παραγωγούς σε οποιαδήποτε κινητοποίηση αποφασίσουν
2. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με τους φορείς και τους επιχειρηματίες της Άρτας για την ανάδειξη του προϊόντος
3. Συγκροτεί επιτροπή με σκοπό τη σύνταξη πορίσματος εντός δύο μηνών σχετικά με την ανάδειξη, προβολή και προοπτική της καλλιέργειας των εσπ/δών. Το πόρισμα θα κατατεθεί εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο για οριστική ψήφιση. Στην επιτροπή θα συμμετέχουν: εκπρόσωπος Επιμελητηρίου, εκπρόσωπος ομάδας παραγωγών,εκπρόσωπος συσκευαστηρίων, δύο γεωπόνοι, ένας ιδιώτης και ένας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Άρτας και
πέντε Δημοτικοί Σύμβουλοι: Περικλής Γαλήνας,Φίλιππος Παππάς, Ιωάννης Κοτσαρίνης, Κων/νος Παπαδημητρίου και Χριστόφορος
Ξυλογιάννης
4. Διεκδικεί από τον ΕΛΓΑ:
α. την χρονική επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης των πορτοκαλιών, λόγω των ειδικών καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.
β. Την αναθεώρηση του κανονισμού με την ένταξη σ’ αυτόν μόνιμη κάλυψη και όχι κατ’ εξαίρεση, από νέους κινδύνους, λόγω μεταβολής κλιματολογικών συνθηκών,
γ. Τη μεταφορά της έδρας του στην Άρτα
5. Διεκδικεί την εφαρμογή επισιτιστικών προγραμμάτων για την απορρόφηση τουπροϊόντος
6. Την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού de minimis

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!