Την επέκταση του μέτρου απαλλαγής του 40% του μισθώματος ενοικίου για φοιτητές, που φοιτούν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, ζητά με Αναφορά, που κατέθεσε σήμερα προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας. Στην…
Αναφορά του κ. Μπάρκα επισυνάπτεται η Επιστολή της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ) προς τους αρμόδιους Υπουργούς και η οποία κοινοποιήθηκε στον κ. Μπάρκα. Όπως επισημαίνεται στην Επιστολή της ΟΠΟΤΤΕ, είναι αναγκαία η επέκταση του μέτρου της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του. Μέτρο το οποίο αφορά οικογένειες, στις οποίες τουλάχιστον ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος, για τον οποίο έχει υπάρξει προσωρινή αναστολή της Σύμβασης Εργασίας του, λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Για την ΟΠΟΤΤΕ, είναι αναγκαία η επέκταση του παραπάνω μέτρου και προς φοιτητές, που κανένας από τους δύο γονείς τους δεν είναι σε αναστολή εργασίας. Το σκεπτικό του συγκεκριμένου αιτήματος της ΟΠΟΤΤΕ εδράζεται στο γεγονός, ότι αφενός, τα ενοίκια πληρώνονται, ενώ στην ουσία χρήση της οικίας δεν υπάρχει, αφού οι περισσότεροι βρίσκονται στον τόπο καταγωγής τους, λόγω των κλειστών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αφετέρου, δημιουργείται εκ των πραγμάτων οικονομική επιβάρυνση στις οικογένειες και ιδιαίτερα σε όσες έχουν πολλά παιδιά, όπως οι τρίτεκνες.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!