“Από την πρώτη στιγμή της έναρξης της πανδημίας το Επιμελητήριο
Ιωαννίνων τόνισε ότι πάνω από όλα και από κάθε άποψη σημασία έχει
η προστασία του υπέρτατου αγαθού του ανθρώπου, η ανθρώπινη ζωή
και αυτό υποστηρίζουμε ακόμη και σήμερα.
Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι σημερινές ανακοινώσεις της
κυβέρνησης για τη λειτουργία κυρίως των εμπορικών επιχειρήσεων
μέσω «click away» δεν μπορεί να παρουσιάζονται ως λύσεις των
διογκωμένων προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί στην ελληνική
μικρή και πολύ …μικρή επιχειρηματικότητα.
Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να επανεξετάσει την λειτουργία των
μικρών επιχειρήσεων του λιανεμπορίου που ούτε διαθέτουν σελίδες e-
shop με online πληρωμές και ούτε σελίδες τύπου e-shop για
τηλεφωνικές παραγγελίες με πώληση στις εισόδους των καταστημάτων.
Αντί να δοθεί η δυνατότητα και στις μικρές επιχειρήσεις να
λειτουργήσουν έστω με περιοριστικά μέτρα, προχωρά μόνο σε μια
μικρή διόρθωση κυρίως στα καταστήματα e-shop, αγνοώντας ότι η
επιχειρηματικότητα λειτουργεί ενιαία και όχι αποσπασματικά στην
αλυσίδα της ελληνικής οικονομίας και ταυτόχρονα μη λαμβάνοντας
υπόψη όλες τις υποχρεώσεις που δεν έχουν ανασταλεί και καλούνται
να αποπληρώνουν καθημερινά, επιχειρήσεις με λουκέτα στις εισόδους
τους. 

 Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων 
Δρ. Δημήτριος Δημητρίου”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!