Το Λιμενικό-Αλιευτικό Καταφύγιο Παντοκράτορα, θα παραδοθεί προς χρήση τον Μάιο του 2014. Ο ρυθμός υλοποίησης του έργου είναι ταχύτατος με αποτέλεσμα το έργο να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.Να θυμίσουμε ότι το έργο αφορά την κατασκευή προσήνεμου μόλου, κρηπιδώματος, κεκλιμένου επιπέδου καθέλκυσης – ανέλκυσης σκαφών, δικτύου ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού καθώς και πεζόδρομου πρόσβασης στο καταφύγιο από τον οικισμό του Παντοκράτορα. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε Ιούνιο του 2012 και η πράξη υλοποιήθηκε μεταξύ τεσσάρων υποέργων. Ειδικότερα την κατασκευή του, τη σύνδεση του με το δίκτυο της ΔΕΗ τη σύνδεση του με το δίκτυο ύδρευσής και τη διεξαγωγή σωστικών αρχαιολογικών ερευνών. Σύμφωνα με πληροφορίες δόθηκε στην εταιρία που κατασκευάζει το καταφύγιο από την

Π.Ε. Πρέβεζας, παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι τέλος Μάιου.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!