Εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού η χωροθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και οδικών σημάνσεων εντός αρχαιολογικών χώρων, πλησίον μνημείων και κατά μήκος πεζοπορικών διαδρομών, στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου “Πολιτιστική Διαδρομή: Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου”.
Ειδικότερα θα τοποθετηθούν εντός αρχαιολογικών χώρων και πλησίον μνημείων ενημερωτικές πινακίδες διαστάσεων, ενώ κατά μήκος των πεζοπορικών/ήπιας κυκλοφορίας διαδρομών θα τοποθετηθούν οδικές πινακίδες και οδοδείκτες στον τύπο των ρωμαϊκών μιλιαρίων.
Στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης που είναι ενταγμένος στην πολιτιστική διαδρομή θα τοποθετηθούν από ενημερωτικές πινακίδες στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, στην αφετηρία της πεζοπορικής διαδρομής, πλησίον της υστερορωμαϊκής «βασιλικής των Αγίων Αποστόλων» και πλησίον της παλαιοχριστιανικής «βασιλικής του Αλκίσωνος», καθώς και τέσσερα (4) μιλιάρια κατά μήκος της πεζοπορικής διαδρομής, σε επιλεγμένα σημεία.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!