Ο Βουλευτής, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με τον συνάδελφό του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου, κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αναφορικά με την αναθεώρηση των ορίων προϋπολογισμού που οι εμπειροτέχνες εργολάβοι μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση δημόσιου έργου.

Αναλυτικότερα τονίζουν ότι ήδη έχουν καταθέσει το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετική Ερώτηση και Αναφορά, στις οποίες καλούσαν τον αρμόδιο Υπουργό να προβεί στην αύξηση αυτών των οικονομικών ορίων, όμως στις απαντήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων, αν και είχαν το ίδιο περιεχόμενο και για τις δύο περιπτώσεις, δεν γινόταν καμία αναφορά στο εν λόγω θέμα.

Επισημαίνουν ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, Ν. 4782/2021, τα όρια των δημοσίων έργων που εκτελούνται με απευθείας ανάθεση αυξήθηκαν μέχρι του ποσού των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ, ενώ το ανώτατο ποσό μέχρι το οποίο μπορούν οι εμπειροτέχνες εργολάβοι να αναλάβουν την εκτέλεση δημόσιου έργου ανέρχεται στις 53.000 € χωρίς ΦΠΑ. Η ίδια αναντιστοιχία επικρατεί και για την πρώτη κατηγορία των πτυχίων των εμπειροτεχνών, η οποία είναι στα 18.000 €, ενώ τα δημόσια έργα που πραγματοποιούνται με κλήρωση απευθείας ανάθεσης έχουν προϋπολογισμό μέχρι 20.000 €.

Ταυτόχρονα αναφέρουν ότι το εύρος της δραστηριότητας των εμπειροτεχνών εργολάβων έχει περιοριστεί κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, καθώς ο συγκεκριμένος κλάδος ως κύριο αντικείμενο εργασίας έχει την εκτέλεση δημόσιων έργων και με αυτά τα νέα δεδομένα κινδυνεύει η βιωσιμότητα των επαγγελματιών αυτών.

Οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής ρωτούν τον αρμόδιο Υπουργό εάν είναι τελικά στις προθέσεις του να τροποποιήσει τα όρια ανάληψης και εκτέλεσης δημοσίων έργων για τους εμπειροτέχνες εργολάβους και εάν θα προβεί σε ρύθμιση για τις αναβαθμισμένες κοινοπραξίες μεταξύ εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στα περιφερειακά μητρώα, ώστε να μπορούν να αναλάβουν έργα με επιμέρους προϋπολογισμό μεγαλύτερο από το ανώτατο όριο της τάξης τους μέχρι 25%, όπως αναφέρει και στην  πρότασή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργοληπτών Εργοδηγών και Εμπειροτεχνών Ε.Δ.Ε. (Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Π.Μ.).

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!