Την χρηματοδότηση του Δήμου Ζηρού με το ποσό των 150.000,00 ευρώ υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Τα χρήματα αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας και αφορούν αποκαταστάσεις προβλημάτων από τον περασμένο χειμώνα. Η χρηματοδότηση του ποσού θα γίνει απολογιστικά σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων και με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ, όπως έως και 24 μήνες μετά την έκδοση της απόφασης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!