Ένα ακόμη έργο για κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων στον Οικισμό Αμπελίων Αμμοτόπου, υπέβαλε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας (ΔΕΥΑΑ), προϋπολογισμού περίπου 3εκ. ευρώ.

Ειδικότερα, το έργο αφορά την κατασκευή και την ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης για την αποφυγή των πλημμυρικών φαινομένων.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στη διατήρηση της ασφάλειας της περιοχής, στην προστασία και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στην προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων. Μετά το πέρας των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση στο χαλικοστρωμένο δρόμο.

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!