Στην υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου που θα απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων της Ηπείρου που είναι ή επιθυμούν να γίνουν μέλη του Cluster της Πολιτιστικής Διαδρομής προχωρά το επόμενο διάστημα το Σωματείο “Διάζωμα”. Το σεμινάριο επιδιώκει μεταξύ άλλων την εκπλήρωση του κριτηρίου της κατάρτισης των επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο…

Cluster ,την χρήση ψηφιακών εργαλείων, την βέλτιστη ψηφιακή παρουσία και προβολή των επιχειρήσεων, την αξία ενίσχυσης και αξιοποίησης της αγροδιατροφής καθώς και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τους τομείς εκπαίδευσης στους οποίους οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη εμβάθυνσης, μέσω δια ζώσης συζήτησης. Επόμενο βήμα είναι ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών σεμιναρίων εμβάθυνσης στα οποία θα συμμετάσχουν οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις του Cluster μελλοντικά. Τα εν λόγω σεμινάρια θα σχεδιαστούν βάσει των αναγκών που θα προκύψουν έπειτα από διαβούλευση, τόσο δια ζώσης στο αρχικό σεμινάριο, όσο και ψηφιακά σε ειδικό εργαλείο της σελίδας/πλατφόρμας του Cluster.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!