Την εβδομάδα 23 έως 29 Μαΐου 2022, παρατηρήθηκαν πτωτικές τάσεις, σε σχέση με την εβδομάδα 16 έως 22 Μαΐου 2022, στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε επτά από τις δώδεκα (7/12) περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ, σταθεροποιητικές τάσεις σε τέσσερεις από τις δώδεκα (4/12) περιοχές και αυξητικές τάσεις σε μία από τις δώδεκα (1/12) περιοχές του ΕΔΕΛ.

Ιωάννινα: Την τελευταία εβδομάδα, 23-29/05/22, στην πόλη των Ιωαννίνων, τα επίπεδα του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα παρέμειναν σταθερά (-4%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 16-22/05/22.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!