Με τις ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 66489/12-10-2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ. 66484/12-
10-2020 από 13 έως και 25 Οκτωβρίου 2020 για προληπτικούς λόγους περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19:

  Περιορίζονται προσωρινά οι χερσαίες, αεροπορικές και θαλάσσιες συνδέσεις της
Χώρας και … Απαγορεύεται η εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν.
Επιπλέον, παρατείνεται η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 52835/27.8.2020
κοινής απόφασης περί «Επιβολής του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού
ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την
αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3557).
Σεβόμενοι τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και τα άλλα μέτρα προστασίας,
παρακαλούμε όπως, η είσοδος του κοινού στα γραφεία της ΟΛΗΓ να
πραγματοποιείται με χρήση μάσκας και κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα
τηλέφωνα: 26650 99303 και 99302.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!