Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής Ιωαννίνων,απατώντας  στο ερώτημα της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση”, για τα τεστ Covid των εργαζομένων,ο αντιδήμαρχος και Πρόςδρος της Οικονομικής επιτροπής κ. Γιώργος Αρλέτος,αναφέρει τα εξής:

 “Η Δημοτική Αρχή, στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και λαμβάνοντας υπόψη
την αυξητική καμπύλη των θετικών κρουσμάτων που ανακοίνωνε καθημερινά ο ΕΟΔΥ στην
Π.Ε. Ιωαννίνων καθ’ όλη τη διάρκεια του Β’ 15-νθήμερου Οκτωβρίου, την ένταξη του
Δήμου Ιωαννιτών στο «επίπεδο 3» σύμφωνα με τον χάρτη υγειονομικής ασφάλειας από τα
μέσαΟκτωβρίου, καθώς και την ανακοίνωση της Κυβέρνησης για εφαρμογή τοπικού
lockdown στην Π.Ε. Ιωαννίνων από… 30/10/2020,αποφάσισε να προβεί στην υπογραφή
σύμβασης με ιδιωτικό φορέα για 

ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2 για τους εργαζόμενους του Δήμου. 
Με τον τρόπο αυτό, η Δημοτική Αρχή θέλησε να συμπληρώσει την ομπρέλα μέτρων
προστασίας που είχε λάβει για τους εργαζόμενους του Δήμου, αλλά και να αντιμετωπίσει με
τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο τις πιθανότητες διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19 τόσο
μεταξύ των εργαζομένων όσο και των δημοτών που συναλλάσσονται καθημερινά με τις
υπηρεσίες του Δήμου.
Για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης, προχώρησε στις 30/10/2020 σε δημόσια
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών (αρ. πρωτ. 68057/30-10-
2020) μέσω της ιστοσελίδας του.Θα πρέπει να τονιστεί πως το ισχύον νομικό πλαίσιο
επέτρεπε την απευθείας ανάθεση χωρίς δημοσίευση και διαπραγμάτευση, δυνατότητα
όμως που δεν ακολούθησε ο Δήμος. 
 Προηγήθηκε της συγκεκριμένης πρόσκλησης η εκπόνηση μελέτης από το τμήμα Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου για λήψη 350 δειγμάτων έναντι 95,00€ εκάστου, δηλαδή συνολικού
προϋπολογισμού 33.250,00€.Λόγω τις ιδιαιτερότητας του θέματος και της έλλειψης των
απαιτούμενων ιατρικών γνώσεων, η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έγινε με την
βοήθεια του Ιατρού Εργασίας του Δήμου, οι οποίες και δεν αμφισβητήθηκαν κατά την
διαδικασία, αφού ουδεμία ένσταση κατατέθηκε επ’ αυτών.Η τιμή (95,00€) υπαγορεύτηκε
από τους κανόνες της αγοράς, κατάτι μάλιστα επαυξημένη, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες
διαδικασίες, προκειμένου να προσελκύσει το μεγαλύτερο δυνατό ενδιαφέρον, όπως και
έγινε.
Μέσω της διαδικασίας της δημόσιας πρόσκλησης που ολοκληρώθηκε στις 10/11/2020
(ημερομηνία κατακυρωτικής απόφασης),αφενός εξασφαλίστηκε η κάλυψητης άμεσης
ανάγκης παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας και αφετέρου ο Δήμος πέτυχε σημαντικό
οικονομικό όφελος, αφού επί προϋπολογισμού 33.250,00€, πέτυχε τιμή 13.293,00€,
εξοικονομώντας έτσι ένα ποσό της τάξης των 19.957,00€, ήτοι έκπτωση που ανέρχεται σε
ποσοστό 60% επί του προϋπολογισμού, δημιουργώντας ταυτόχρονα τιμή βάσης για
επόμενες διαδικασίες.
Αμέσως μετά τη δημόσια πρόσκληση, κατά την ίδια μέρα (Παρασκευή 30/10/2020),
ο Δήμος μας ενημερώθηκε για την ύπαρξη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε υπαλλήλους
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας στον Κατσικά. 
Ο Δήμος κινήθηκε άμεσα. Χρησιμοποιώντας την ίδια μελέτη, με την οποία προκηρύχθηκε
η προηγούμενη διαδικασία, ανέθεσε (αριθ. πρωτ. 68067/30-10-2020) απευθείας σε
πιστοποιημένο εργαστήριο του ΕΟΔΥ, με έδρα τον Κατσικά, τη λήψη 25 δειγμάτων,
προκειμένου να ελεγχθούν άμεσα οι εργαζόμενοι χωρίς να απαιτηθεί να μετακινηθούν,
ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος διασποράς.
 Ο έλεγχος και των 25 εργαζομένων που
υπεδείχθησαν από την υπηρεσία διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου
σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δήμου τη Δευτέρα 02/11/2020.Αν δεν είχε
ενεργήσει με τον τρόπο αυτόν ο Δήμος, ο εν λόγω εργαστηριακός έλεγχος των 25
δειγμάτων στην καλύτερη περίπτωση θα γινόταν με χρήματα των ίδιων των υπαλλήλων,
ενώ υπήρχε και το ενδεχόμενο να μη γίνουν καθόλου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη
Δημόσια Υγεία.
Επομένως, ο Δήμος δεν προέβη σε ανάθεση κατά 250% υψηλότερη, διότι τούτο προκύπτει
μόνο μετά από το αποτέλεσμα της δημοσιευθείσης διαδικασίας και φυσικά σε μεταγενέστερο
χρόνο (10/11/2020), ως αποτέλεσμα του τρόπου που επέλεξε η Δημοτική Αρχή να
ενεργήσει.
Ας αναρωτηθούμε όλοι μας, τι θα επακολουθούσε αν δεν λαμβάνονταν άμεσα τα
δείγματα των 25 εργαζομένων και αν είχαμε επιβεβαιωμένα κρούσματα μεταξύ αυτών. Θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί χρηστή διοίκηση με σεβασμό του δημόσιου συμφέροντος, εάν η
Δημοτική Αρχή, αντί να προασπίσει άμεσα με τις ενέργειές της τη δημόσια υγεία,
προτιμούσε να περιμένει τα αποτελέσματα της διαγωνιστικής διαδικασίας, τα οποία
προέκυψαν μετά από 10 μέρες, αδιαφορώντας τελικά για τους εργαζόμενους και τις
οικογένειές τους, για τους δημότες συνολικά και σκορπώντας τον πανικό στην κοινωνία; 
 Σε αυτές τις ώρες της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που βιώνει το
σύνολο της ανθρωπότητας, για τη Δημοτική Αρχή προέχει η διασφάλιση της δημόσιας
υγείας, η προάσπιση της υγείας των εργαζομένων του Δήμου και των δημοτών του,
καθώς και το δημόσιο συμφέρον και αυτό ακριβώς έκανε ο Δήμος, κινούμενος μέσα
στο πλαίσιο των καθηκόντων του και της νομιμότητας.
 
Συν.: Μελέτη του τμήματος ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ με τίτλο:
ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΙΟΥ SARS‐COV‐2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 33.250,00 ΕΥΡΩ 


Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
 ΑΡΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!