Στις 15/11/23, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Απολογιστική Ενημερωτική Ημερίδα στην Αίθουσα 9 στον 1ο Όροφο του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, στα Ιωάννινα επί της οδού Δωδώνης 25, με αντικείμενο την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με τα αποτελέσματα και τις δράσεις της Πράξης CREATIVE@HUBs.

Την Ημερίδα παρακολούθησαν σπουδαστές, ενδιαφερόμενοι από τον χώρο της Δημιουργικής Βιομηχανίας και μέλη από τους Δημιουργικούς Κόμβους (Hub) του Έργου. Σκοπός της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα και τις δράσεις του CREATIVE@HUBs και ειδικότερα για τη δέσμη δράσεων που αφορούσαν στο Υπο-Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου στα πλαίσια της Πράξης.

Το έργο CREATIVE@HUBs υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG V-A Greece-Italy 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων της Ελλάδας και της Ιταλίας. Στο έργο συμμετέχουν από την Ελληνική πλευρά, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (υπό την ιδιότητα του Επικεφαλής Εταίρου – LB), η Περιφέρεια Ηπείρου και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Από την Ιταλική πλευρά, συμμετέχει η Περιφέρεια της Απουλίας. Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου CREATIVE@HUBs ανέρχεται σε € 10.243.210,00.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!