Στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Ιωαννίνων κατά την χειμερινή περίοδο διακινούνται χιλιάδες χωρικά κυβικά μέτρα καυσόξυλων δρυός και οξιάς.

Ο μεγάλος κύκλος εργασιών και τα οικονομικά μεγέθη της δραστηριότητας αυτής αποτελούσε κίνητρο σε πολλούς αποκλειστικούς επαγγελματίες του είδους να προβαίνουν άμεσα ή έμμεσα σε έκνομες δραστηριότητες παράνομων υλοτομιών με σκοπό την μεγιστοποίηση του κέρδους τους.

Προκειμένου να περιοριστεί η μάστιγα της λαθροϋλοτομίας που υποβαθμίζει τα δασικά οικοσυστήματα της περιοχής μας δεκαετίες τώρα οι αντίστοιχες Δασικές Αστυνομικές Διατάξεις (ΔΑΔ) της υπηρεσίας που επικαιροποιούνται για λόγους προσαρμογής στις εκάστοτε μεταβαλλόμενες τοπικές συνθήκες, περιλαμβάνουν στις κανονιστικές τους προβλέψεις ως σταθερό όρο την διακίνηση της ξυλείας με δελτία μεταφοράς, όπως εξάλλου πάγια ορίζεται και από την δασική νομοθεσία. Το μέτρο αυτό στην πράξη αποδείχτηκε αποτελεσματικό γι’ αυτό και διαρκώς η παράκαμψη της εφαρμογής του ήταν με κάθε τρόπο διαρκής στόχος από εμπόρους καυσόξυλων. Η κατάργησή του θα επέφερε αυτόματα την ακύρωση των βιβλίων αποθήκης στους χώρους συγκέντρωσης των προϊόντων από όπου ασκείται η εμπορική δραστηριότητα, διότι πλέον θα είναι ανέφικτος ο έλεγχος εισερχόμενων – εξερχόμενων προϊόντων με άμεση συνέπεια κάθε φορτίο λαθραία υλοτομημένης ξυλείας που θα εκφορτώνεται σε μάντρα εμπορίας αυτόματα θα νομιμοποιείται χωρίς δυνατότητα ελέγχου.

Πρόσφατα ένας εκ των τοπικά δραστηριοποιούμενων επαγγελματιών του είδους (πριν εκτεθεί δημόσια για την δημιουργία εντυπώσεων) εξάντλησε  όλα τα μέσα προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις στο Δασαρχείο Ιωαννίνων αλλά δυστυχώς γι’ αυτόν χωρίς επιτυχία.

Με αφορμή λοιπόν την παρέμβασή του σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό με θέμα την πάγια διεκδίκηση κάποιων εμπόρων για την κατάργηση του δελτίου μεταφοράς που απαιτείται για την διακίνηση των δασικών προϊόντων και προκειμένου να ανατραπεί η προσπάθεια κατασυκοφάντησης της υπηρεσίας μας με ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς, επισημαίνουμε τα εξής:

1)    1. Τα δελτία μεταφοράς αποτελούν το μοναδικό παραστατικό στοιχείο μέσω του οποίου ελέγχεται η διακίνησή των δασικών προϊόντων.

2)    2. Δεν επηρεάζουν τον ανταγωνισμό δεδομένου ότι παρέχονται δωρεάν και δεν έχουν καμία επίπτωση στην διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος.

3)    3. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός όπως κάποιοι διατείνονται διότι και τους φερόμενους ως ανταγωνιστές τους προμηθεύουν οι έμποροι καυσόξυλων οι οποίοι διακινούν πάνω από το 90% της συνολικής ποσότητας προς τους τελικούς καταναλωτές, τους εμπόρους άλλων περιοχών, σε μάντρες οικοδομικών υλικών, κάποια πρατήρια καυσίμων και διάφορα market.

Η υπηρεσία μας θα συνεχίσει απρόσκοπτα και ανεπηρέαστη από τις συγκεκριμένες στοχεύσεις εξυπηρέτησης συντεχνιακών συμφερόντων να ασκεί με τον προσήκοντα τρόπο τα καθήκοντά της και να εφαρμόζει κάθε μέτρο που θεωρεί ότι είναι απαραίτητο σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του δασικού πλούτου της περιοχής μας.

 

Εκ του Δασαρχείου

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ       

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΓΟΣ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ

 

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!