Η κακοκαιρία και τα δυσπρόσιτα σημεία, φταίνε σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ για τις συνεχείς διακοπές ηλεκτροδότησης, για τις οποίες διαμαρτύρεται ο Δήμος Σουλίου.
Αυτό τουλάχιστον είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από την τρισέλιδη απάντηση που ο Διαχειριστής του δικτύου, έστειλε στο Δήμο, ο οποίος τονίζει ότι ΔΕΝ ευθύνεται έναντι των καταναλωτών για τυχόν ζημιές τους από ανωμαλίες ή διακοπές του ρεύματος!

 

Η απάντηση του ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει:
Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού και αναφορικά με τις διοκοπές ηλεκτροδότησης στον Δήμο Σουλίου,
σας γνωρίζουμε ότι:

 1. Ο ΔΕΔΔΗΕ προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή
  αναβάθμισης του Δικτύου και σύνδεσης σε αυτό νέων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τα οποία απαιτούν
  προσωρινές διακοπές της τροφοδότησης των Χρηστών. Για τις ως άνω προσωρινές διακοπές της
  τροφοδότησης ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει έγκαιρα τους Χρήστες, ώστε οι τελευταίοι να έχουν την ευχέρεια να
  προγραμματίζουν αναλόγως τις δραστηριότητές τους και η σχετική όχλησή τους να είναι η μικρότερη δυνατή.
  Η υπόψη ενημέρωση παρέχεται με διάφορους εναλλακτικούς τρόπους (π.χ. τοποθέτηση σημειωμάτων σε
  εμφανείς Θέσεις πλησίον των επηρεαζόμενων ακινήτων σε διακοπές μικρής έκτασης, αποστολή
  ενημερωτικών ανακοινώσεων στον ημερήσιο τύπο, στις τοπικές αρχές κ.λπ.) καθώς και από την ιστοσελίδα
  του ΔΕΔΔΗΕ (deddίe.gr).
 2. Πέραν των ανωτέρω προγραμματισμένων διακοπών, στο Δίκτυο εκδηλώνονται και απρόβλεπτες, μη
  προγραμματισμένες, διακοπές, που οφείλονται σε βλάβες, που εξ’ ορισμού δεν είναι δυνατό να αναγγέλλονται
  εκ’ των προτέρων. Η εκδήλωση των βλαβών αυτών δεν δύναται να εξαλειφθεί εντελώς και δεν ανάγεται στη
  σφαίρα ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ, δεδομένου ότι είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να αποκλεισθεί η εμφάνισή
  τους ακόμα και στις πιο τέλεια μελετημένες, κατασκευασμένες και συντηρούμενες εγκαταστάσεις.
  Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιθανά να γίνει διακοπή στο Δίκτυο για μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς η
  διακοπή αυτή να έχει εκ των προτέρων αναγγελθεί. Τέτοιες διακοπές έχουν εντελώς έκτακτο χαρακτήρα και
  υπαγορεύονται κατά κανόνα από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή ανωτέρας βίας {π.χ. για να απομακρυνθεί
  ξένο αντικείμενο από εναέριο δίκτυο και να αποφευχθεί βλάβη, που θα είχε πολύ μεγαλύτερο χρόνο διακοπής
  της τροφοδότησης των Χρηστών).
 3. Στην συγκεκριμένη περίπτωση σας πληροφορούμε ότι την 25/02/2024 και ώρα 17:59:38 μμ, συνέβη
  αυτόματη λειτουργία των μέσων προστασίας του δικτύου, με αποτέλεσμα την διακοπή ηλεκτροδότησης
  κεντρικής διακλάδωσης της ροηφόρου από την οποία τροφοδοτείται το μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου Σουλίου,
  εξαιτίας καταστροφής του δικτύου μέσης τάσης και συγκεκριμένα λόγω κομμένων αγωγών του εναέριου
  δικτύου από πτώση δέντρου κατά την διάρκεια των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών που
  επικρατούσαν στην περιοχή.
  Οι αγωγοί του δικτύου που κόπηκαν βρίσκονται στην ΤΚ Κρυσταλλοπηγής, σε δυσπρόσιτο σημείο,
  περιτριγυρισμένο από έντονη βλάστηση, με πολύ δύσκολή προσέγγιση τόσο για το τεχνικό προσωπικό όσο
  και για την μεταφορά υλικών και εξοπλισμού. Μετά τον εντοπισμό του σημείου της βλάβης και την
  απομόνωσή του, ολοκληρώθηκε η ηλεκτροδότηση όλων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Σουλίου πλην
  της Κρυσταλλοπηγής, την 25/02/2024 και ώρα 20:28:23 μ.μ. Εξαιτίας των παραπάνω αναφερομένων
  δυσκολιών οι εργασίες για την επανατροφοδότηση του δικτύου της Τ.Κ. Κρυσταλλοπηγής συνεχίστηκαν τις
  πρώτες πρωινές ώρες και το δίκτυο ηλεκτροδοτήθηκε την 26/02/2024 και περί ώρα 11:30 π.μ., μετά την
  ολοκλήρωση της οριστικής αποκατάστασης της βλάβης.
 4. Εν συνεχεία σας πληροφορούμε ότι δεν υπάρχει κανείς Διαχειριστής Ηλεκτρικής Ενέργειας παγκόσμια που να
  μπορεί να εγγυηθεί αδιάλειπτη τροφοδότηση ή αποτροπή διακοπής ηλεκτροδότησης σε οποιαδήποτε
  εγγυάται την παροχή σε περιπτώσεις ανωμαλιών ή διακοπών και δεν ευθύνεται έναντι των καταναλωτών για
  τυχόν ζημιές τους από τέτοιες ανωμαλίες ή διακοπές.
 5. Τέλος, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η αρμόδια Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ στο Νομό Θεσπρωτίας, μέσω
  στοχευμένων έργων ενίσχυσης και συντηρήσεων που γίνονται συστηματικά σε όλα τα δίκτυα Μέσης και
  Χαμηλής Τάσης του Πρακτορείου Ηγουμενίτσας της Περιοχής Ιωαννίνων, προσπαθεί γενικά να
  ελαχιστοποιήσει στο μέτρο του δυνατού τα προβλήματα που προκαλούνται στην ηλεκτροδότηση των
  καταναλωτών από τυχαίες βλάβες. Είναι όμως αδύνατο να ελέγξουμε και να εξαλείψουμε τα απρόβλεπτα
  γεγονότα ή τις επιπτώσεις των έντονων καιρικών φαινομένων.
  Από τα στοιχεία που έχουμε η κύρια αιτία για τις βλάβες έγκειται σε εξωγενείς παράγοντες και συνεπώς δεν
  οφείλονται σε θέματα συντήρησης, κατασκευής ή υλικών του δικτύου.
  Επίσης οφείλουμε να προσθέσουμε ότι καταβάλλεται πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση
  το συντομότερο δυνατό των βλαβών, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που συνήθως επικρατούν και
  λαμβάνοντας υπόψη το δυσπρόσιτο των σημείων & περιοχών που εκδηλώνονται συχνά βλάβες.

 

Πραγματικά λυπούμαστε για την ταλαιπωρία σας και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

 

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!